Assessment

In een assessment bij Buro Next Impuls komen de volgende punten aan de orde:

  • Het vaststassessment juridisch juridische loopbaancoaching vacaturebank notariaat vacature notariaat juridische sector notaris notarisklerk kandidaat notarisellen van de intrinsieke vaardigheden vinden niet plaats zoals de gebruikelijke testen op gedrag, maar op hetgeen aan gedrag ten grondslag ligt (bewustzijnsprofiel, leiderschap DNA, intuïtie en ontwikkelpotentieel).
  • De uitkomsten zijn geen typeringen ‘in hokjes’, maar juist unieke spiegels met haarscherpe analyses van beperkingen en potentieel.
  • Een complementaire rapportage toegespitst op de kandidaat maakt het assessment compleet.

Het assessment duurt een halve dag en vindt plaats in de praktijk in Wageningen; een prettige en veilige locatie.

Het geheel bestaat o.a. uit een unieke en onderscheidende test op persoonlijkheid, diverse gedragskenmerken, de speciaal voor het notariaat ontwikkelde quick-scan ImpulZZ-monitor® voor organisatiediagnostiek, teamontwikkeling en persoonlijke positionering, met daarna een diepte-interview daarvan.

Deze onderscheidende aanpak voor assessments werkt NIET met multiple choice vragen. De kandidaat kan dan namelijk niet zijn of haar volle potentie en breedheid tonen. De op elkaar afgestemde tests gaan qua persoonlijkheidsgebied, gedragskenmerken en leiderschapgebied diep op de inhoud in. Waardoor de mogelijkheid wordt gegeven om volledig tot zijn of haar recht te komen wat betreft inhoud.

Dus juist geen multiple choice vragen, maar open vragen waar iedere kandidaat heel breed en diep alles mag laten zien wat hij of zij juist wel of niet in huis heeft. Het verifiëren van (bij voorkeur) drie recensies maakt er een onderdeel van uit.

De analyse vindt u terug in het Assessmentrapport. Dit rapport gaat eerst naar de kandidaat en als de kandidaat akkoord is, dan gaat hij ook naar de (potentieel) werkgever. Zo gewenst bespreken we de rapportage van de kandida(a)t(en) op locatie.

Een assessment is maatwerk en de investering is afhankelijk van het aantal kandidaten, het profiel en de locatie. Informeer vrijblijvend naar de tarieven.