Blog: Hoe snel behaalt u resultaten in een veranderproces?

Routines (h)erkennen in een veranderproces

Veranderen gaat nooit van de één op de andere dag. Voor veel mensen is het lastig om in een veranderproces de noodzaak (stap 1) en aktiebereidheid (stap 2) van hardnekkige patronen te (h)erkennen.

Veranderen betekent namelijk herkennen én erkennen dat men iets niet goed doet; dat het anders moet. Niet iedereen geeft even makkelijk een oude, vastgelopen gewoonte toe. Oude patronen geven namelijk zekerheid, herkenbaarheid en stabiliteit; of ze nu effectief zijn of niet. Bovendien, hoe effectief een verbeterproces ook is, de voortgang en de uitkomst is nooit te voorspellen, wat onzekerheid met zich meebrengt.

Probleemherkenning top-down

Na enkele pogingen tot verbetering, kan het lijken alsof u alles al geprobeerd heeft en dat niets (langdurig) lijkt te werken, op zowel individueel- als op teamniveau.

Betreft het niet een individuele verandering, maar een team- of complete organisatieverandering, dan is er daarbovenop een groot verschil in timing tussen de probleem(h)erkenning door de leidinggevende/manager versus de probleem­(h)erkenning door de medewerkers. Deze tijdpaden lopen vaak niet gelijk op!

veranderproces verbeterproces verandermanagement verbetermanagent werk verbeteren werkstructuur veranderen werkproces verbeteren teamcoaching

Hoe werkt een veranderproces nu eigenlijk?

Het gehele veranderproces gaat in stappen:
Stap 1.  Noodzaak voor verandering (h)erkennen
Stap 2.  Aktiebereidheid tot verandering
Stap 3.  Eerste stappen zetten in veranderproces
Stap 4.  Successen behalen in veranderproces
Stap 5.  Inzicht verkrijgen in veranderproces

Deze 5 stappen in het veranderproces zijn een doorlopend veranderproces van ‘TRY’ en ‘ERROR’. Met die reden zal een verbeterproces zich in deze 5 stappen steeds weer herhalen en wordt het een zelfregulerend proces genoemd. Bij het behalen van elk verbeterpunt, start dit zelfregulerende proces weer opnieuw.

Wanneer resultaat?

Het proces om tot een definitieve verandering te komen, kost tijd. Hoe snel dit gaat, hangt af van de onderliggende knelpunten, individuele vraagstukken, acceptatie, aktie­bereidheid, mate van bestaande zelf-sturing, enzovoorts.

Zodra mensen echter goede ervaringen opdoen door maximale benutting van hun talenten, versnelde werkprocessen, sfeerverbetering, individuele ontwikkeling, meetbare prestatieresultaten versterken echter het goed gevoel en daaropvolgend het resultaat.

Over

Dit blog is geschreven door Liana van de Vendel van Buro Next Impuls te Wageningen.
Als Strategisch Raadgever werkt zij continu aan professionele verbetering op het gebied van:
•   vernieuwende StrategieMaken©
•   Zélf-sturing bevorderen©
•   Verspilling terugdringen©
Via Buro Next Impuls gaat ze landelijk te werk: van een ‘individuele professionele update (1:1)’  tot aan ‘een complete oplossing voor voltallige notariskantoren (5-25FTE)’.

Vanwege haar veelomvattende achtergrond in het Notariaat, de Advocatuur en het Vastgoed, is zij iemand die dit deel van de juridische sector zeer goed kent.
Met haar notariële vakkennis en landelijke ervaring binnen grote en kleine notaris-/ advocatenkantoren -zowel qua juridische uitvoering als op strategisch niveau-, beschikt zij over een schat aan ervaring als het gaat over succesvoller juridisch/commercieel ondernemen, sneller en efficiënter werken, duidelijker communiceren, effectievere strategie, veranderende marktwerking en ongewone, maar altijd bruikbare oplossingen.

Meer weten? Bel 06 – 4577 4007

Liana van de Vendel @NextImpuls
Katalysator voor het Notariaat • Raadgever voor Notarissen
Gespecialiseerd in verbetertrajecten op directie- en managementniveau