Conflicthantering | Relatiecoaching

Verschillen in de privérelatie of op de werkvloer kunnen tot hoog oplopende conflicten leiden. Zeker als het gaat om samenleven en/of samenwerken in team-, sectie- of maatschapverband.

Onuitgesproken verwachtingen, onvolledig afgestemde verantwoordelijkheden, onduidelijke afspraken, ruis in de communicatie, botsende persoonlijkheden, grote werkdruk, onzekere toekomstige ontwikkelingen: allemaal redenen waarom het in relaties of in teams, secties of maatschappen niet goed kan gaan in de onderlinge samenwerking, met verzuim, echtscheiding, gerechtelijke stappen, ontslag of opzegging als mogelijk gevolg.

Buro Next Impuls ondersteunt u graag, direct en snel, met een goede en duidelijke conflicthantering door verschillen te overbruggen en bij voorkeur van elkaars verschillen te profiteren.
Samen ontrafelen we het ontstane conflict en verkennen we richting en oplossingen door het onderliggende probleem duidelijk te maken. Vervolgens bekijken we de verschillende rollen en maken we afspraken over mogelijke interventies (professionele coaching, functionele training, procesgerichte aanpak of eventueel afscheid nemen in goed overleg).

Conflict op de werkvloer of in de privésituatie?

Bent u op zoek naar goed en bruikbaar advies met overzichtelijke stappen bij een (dreigende) conflictsituatie?
Laten we samen eens bespreken wat Buro Next Impuls voor u kan betekenen. Het is een eufemisme, maar ‘hoe eerder professionele tussenkomst wordt ingeroepen, des te meer schade er kan worden voorkomen.’
Bel 00 33 7 8737 7731. Bij (dreigende) conflictsituaties: altijd én direct. Ook buiten kantoortijden (9.00-20.00 uur) en in het weekend.