Bewustzijn-scan (OSC)

Organic ScoreCard © (OSC)

De enige energiescan die vanuit bewustzijn de focus meet
organic scorecard, organic score card, osc, transmind, next impuls, wageningen

Hoe scherp is uw focus?
Zonder focus geen heldere richting.

De OSC is ontwikkeld op basis van eeuwenoude én universele principes en indelingen van bewustzijn. Het brengt uw talenten, ambities en drijfveren vanuit de diepste lagen in kaart en laat uw groeimogelijkheden (‘de volgende stap’) zien. Zichtbaar wordt: hoe u vanuit uw kern functioneert en welke mogelijkheden u heeft om daar verandering of verbetering in aan te brengen.

 

Bewustzijn

Mensen zijn zich bewust van bepaalde aspecten van zichzelf en van hun omgeving. Andersom houden mensen zich niet bezig met zaken waar ze zich niet van bewust zijn. Bewustzijn bepaalt echter gedrag en gedrag bepaalt of u uiteindelijk gelukkig en effectief bent in uw leven. In zowel uw werk, uw gezin, uw vriendenkring en in alle andere contacten.

 

Ontwikkeling

Mensen zijn in voortdurende ontwikkeling. Vanuit zichzelf, maar vaak ook door (voelbare) druk van buitenaf. In ontwikkeling kunnen mensen tegen zichzelf oplopen. Indien de gewenste ontwikkeling niet goed van de grond komt, ontstaat er een stagnerende tegenbeweging in plaats van een wenselijke meebeweging.
Doordat de OSC de tegenbeweging in uw bewustzijn haarscherp aantoont, is het mogelijk deze zodanig te beïnvloeden dat groei in de gewenste of noodzakelijke richting natuurlijk en in volledige acceptatie kan verlopen.

 

Meebewegen of tegenbewegen?

Optimaal leven en zijn betekent voor iemand dat hij zich -ongehinderd door fysieke of mentale verstijvingen, beschadigingen of belemmeringen- vrijelijk kan bewegen. Kan ontwikkelen, spelen en werken. Om een mens tot zijn werkelijke potentie te laten komen, is het logisch eerst inzicht te krijgen in waar die mens staat in zijn ontwikkeling. Waar hij zichzelf wellicht tegenhoudt, waar hij zijn beweeglijkheid verloren heeft of heeft zien verminderen. Dan krijgen we zicht op zijn kwaliteiten en ontwikkelpunten.
Op basis daarvan gaat deze mens relaties aan en kan hij productief zijn. Pas daarna kan iemand starten met coaching. Vanuit de mens en zijn eigen perspectief in plaats van vanuit de omgeving en de plek die die mens inneemt. Oftewel: inside-out coaching of organisch coaching.

bewust, bewustwording, bewustzijn, onderbewuste, bewuste, onbewuste, organic scorecard, ijsberg, ijsbergmodel

Wat is er zichtbaar aan de oppervlakte
en wat speelt er af in de diepte?