Regressietherapie

Een gezonde geest in een gezond lichaam regressietherapie wageningen

Regressie is een begrip uit de psychologie en bevordert om een evenwichtiger en vollediger persoon te worden. De combinatie van werken met het onderbewustzijn via vernieuwde taalstructuren (gesprekstechnieken) én de interactie tussen denken, voelen en handelen, leidt tot nieuwe inzichten en ontdoet van overbodige en ongezonde (schuld)gevoelens. Met regressietherapie kunnen op eenvoudige, veilige en snelle wijze, diverse psychische en psychosomatische problemen worden opgelost of verbeterd.

Een probleem of klacht kan zich op verschillende niveaus uiten: op lichamelijk niveau, mentaal (denken), emotioneel (gevoelens) en spiritueel (existentieel/ziel). Met regressietherapie worden al deze niveaus tegelijkertijd bereikt. Dit in tegenstelling tot  reguliere ‘praat’ of ‘cognitieve’ therapiën, die vaak op mentaal niveau blijven steken. De kracht van regressietherapie ligt dan ook in de (snelle) werking op zowel emotioneel, mentaal, als lichamelijk, energetisch en spiritueel niveau.

Terug naar de oorsprong

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Bij regressietherapie wordt op zoek gegaan naar de oorsprong van een klacht of probleem. Vaak weet iemand zelf niet meer precies waar een probleem, een eigenaardigheid of een vaste en belemmerende overtuiging vandaan komt. Door het toepassen van moderne en vernieuwde taalstructuren (gesprekstechnieken) wordt een client teruggebracht naar de ervaring die ten grondslag ligt aan de huidige klacht.

Regressietherapie gebruikt herbelevingen om vergeten of onverwerkte ervaringen te verwerken, waardoor het loslaten van emotionele processen als vanzelf gaat. Ook uitingen zoals lichtgeraaktheid of negatieve overtuigingen als “het is mijn schuld dat alles fout gaat”, hebben oorzaken in het verleden en kunnen met regressietherapie opgelost worden. Bij regressietherapie herbeleeft u dus vroegere ervaringen. Hierbij blijft u bij volledige bewustzijn. Ondanks dat er vergeten ervaringen of emoties boven kunnen komen in een sessie, bent u er op hetzelfde moment van bewust dat de ervaring inmiddels voorbij is.

Waarvoor is Regressietherapie geschikt?

Regressietherapie is geschikt voor het verwerken van traumatische ervaringen, bijvoorbeeld bij post-traumatische stress, maar vooral ook voor het oplossen van allerlei onduidelijke klachten, zoals bijvoorbeeld:

●   depressie, burnout, lusteloos, neerslachtig
●   stress of overwerkt
●   chronische klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, e.d.
●   verlies- en rouwverwerking
●   continue misverstanden in relaties (in communicatie, in contact maken of in verbinding met anderen)
●   terugkerende triggers met bepaalde personen, situaties of plekken
●   zingevingsvragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe kom ik daar?
●   onvrede als gevolg van leegte, eenzaamheid, verlatingsangst, onbegrepen voelen
●   concrete of vage angsten
●   onmacht (onbehagen) om ergens van te genieten of om zich zonder schuldgevoel te ontspannen

voorbij eigen grenzen

Regressietherapie wordt ook weleens reïncarnatietherapie genoemd. Er kunnen namelijk in een sessie beelden opkomen die een oorsprong in een vorig leven zouden kunnen hebben. Voor het succes van de therapie is geloven in vorige levens niet nodig. In een sessie wordt ook niet per definitie naar een oorzaak van problemen in vorige levens gezocht, maar er wordt wel mee gewerkt als iemand dergelijke beelden en ervaringen laat zien.

Regressietherapie of reïncarnatietherapie betekent dat we voorbij de grenzen van de (huidige) persoonlijkheid gaan, bijvoorbeeld ervaringen vanuit de bloedlijnen (doorgegeven via het DNA), mystieke ervaringen of energetische invloeden.

Geïnteresseerd? regressietherapie wageningen

Bent u nieuwsgierig geworden? Bel 00 337 8737 7731.

hypnotherapie wageningen regressie therapie wageningen hypnose trance hypno duo coaching relatietherapie relatieproblemen relaties echtscheiding relatieproblematiek duocoaching duo coaching mediation echtscheidings therapeut duo coach regressietherapie wageningen hypnotherapie wageningen regressietherapie wageningen regressietherapie wageningen regressietherapie wageningen