Teamretreat (BE, FR, IT)

Op een prachtige locatie buiten Nederland weg van de dagelijkse werkstress. In alle rust reflecteren, de tijd met- en voor elkaar nemen en ieders rol- en taakverdeling verder uitwerken zodat deze volledig aansluiten op de teamdoelstellingen en -visie.

Bijzonder geschikt voor maatschapsessies of kleine teams.

Keuze uit 1-, 3 en 5-daagse trajecten net over de grens (België) of wat verder weg (Frankrijk/Italië).

teamcoaching in italie teamcoaching in frankrijk teamcoaching in belgie kasteelsessies chateausessies

Meer resultaat in minder tijd, meer plezier in samenwerken en respect voor onderlinge verschillen. Tijdens een teamretreat onderzoekt u samen welke vorm van samenwerking optimaal bijdraagt aan meer werkplezier, onderling vertrouwen en zakelijk succes.

Krachtige V-6 motor

De krachtige V-6 motor: Vertrouwen + Vrijheid + Verantwoordelijkheid + Verwachtingen + Verbinding + Visie gaat het team optimaal laten draaien. Alle onderliggende vragen en onuitgewerkte thema’s komen aan bod. Door deze in een veilige en rustige setting samen uit te werken en nieuw gedrag uit te proberen, ervaart het team wat de positieve effecten zijn van de nieuwe V-6 motor!

Wanneer kiezen voor teamretreat?
•  Als het team of de maatschap gerichter wil werken aan gezamenlijke doelen
•  De huidige rol- en taakverdeling niet helder is
•  Het team of de maatschap vernieuwde energie en inspiratie wil
•  Er sprake is van los zand of aparte groepjes
•  Er soms een onveilig gevoel heerst van macht-onmacht
•  Het team al dan niet uitgesproken bang is om fouten te maken
•  Ingesleten patronen doorbroken moeten worden
•  Overlegstructuren ‘een likje verf’ kunnen gebruiken

Duur
Een teamretreat bestaat uit 1-, 3 of 5-daagse trajecten. Op een mooie en rustige locatie net over de grens (Duitsland/België) of wat verder weg (Frankrijk/Italië).

We bepalen de ontwikkelingsvragen en team-/maatschapdoelen, die we gaan verwezenlijken door middel van training, praatsessies, ervaringsoefeningen en intervisie. Het doel van dit teamtraject is in alle rust en in een veilige setting, zelf uiteindelijk bewuster worden van onderlinge patronen en oude routines.

Resultaten
•  Opgehelderde vraagstukken | de onderliggende vraag achterhaald
•  Opgeklaarde lucht | het onuitgesprokene is uitgesproken
•  Concrete afspraken | waar iedereen zich aan houdt
•  Verwezenlijke doelen | zelf bepaald en behaald door het team
•  Scherpe focus |  op individuele en gezamenlijke taken
•  Positieve flow | het is (weer) prettig samenwerken

Ja, laten we aan de slag gaan

In één gesprek weet u wat Buro Next Impuls voor u en uw team kan betekenen. Laten we dit samen eens bespreken.  Telefonisch of persoonlijk. Een eerste oriënterend team/organisatie gesprek kan zowel bij u, als in de praktijk in Wageningen, plaatsvinden. Ook buiten kantoortijden (9.00-20.00 uur) en in het weekend.