Blog: Terugkijken is vooruitzien

Focus! Richting! Doelstellingen! Visie!

Trendy en vooral veelgebruikte woorden waar menigeen tegenwoordig de kriebels van krijgt. Wie herkent dit niet van mensen of bedrijven uit zijn omgeving? Het klinkt heel vastberaden en doelgericht, maar het is vaak nogal nietszeggend en ongrijpbaar, want…
Wat is focus nu eigenlijk?
Wat levert het hebben van een doelstelling op?
Welke technieken zijn er om richting vast te houden?
Wat kunt u doen om draagvlak toe te passen in uw organisatie?

Aan het einde van een goed ingezet plan van aanpak, kunt u ook makkelijker en beter richting houden en betere resultaten behalen.

focus doelstellingen richting strategie jaardoel bereiken evalueren en reflecteren

Evalueren en reflecteren – Evalueren en reflecteren

Een voorbeeld uit mijn recente praktijk: Tijdens een overnametraject op een notariskantoor kwamen er veel veranderingen op het nieuwe management af: van een nieuw bedrijfspand tot voortzetting van bestaande netwerkcontracten, van nieuwe medewerkers tot vastgeroeste werkwijzen, van een nieuwe doelgroep cliënten tot aflopende projecten en van hoge verwachtingen tot onbedoelde teleurstellingen.

Een veelgehoorde klacht van het personeel was ‘Waarom al die veranderingen, we doen het toch al jaren zo?’ ‘Wat willen ze (directie) nu eigenlijk?’  Daartegenover hoorde ik vanuit de directie ‘Begrijpen ze niet, dat we als organisatie vooruit moeten denken?’ ‘Waarom gooit het personeel steeds de hakken in het zand?’

Duidelijk was dat zowel het zittende personeel als de nieuwe leiding ‘elkaars taal niet spraken’ en daardoor niet tot toenadering en gemeenschappelijke ontwikkelingen kwamen. Men bleef vooral aandacht houden voor ‘dat wat er níet goed ging’ en juist dát veroorzaakte een belangrijk obstakel in de voortgaande beweging.

Rode draad

Door een aantal eenvoudige en duidelijke stappen, konden we om de stagnatie heen zeilen:
1.  De situatie werd eerst concreet geanalyseerd.
2.  De huidige problemen en oplossingen werden verkend.
3.  De gewenste richting werd vastgesteld.
4.  Een duidelijk plan van aanpak werd opgesteld en ingezet.
5.  En tenslotte stemden we grote regelmaat opnieuw af (evalueren), want terugkijken is vooruitzien!
Bovendien volgden we, vanuit strategische oogpunt, steeds de rode draad:
•  we namen alle ingebrachte informatie uiterst serieus
•  we bleven focus houden op dat wat wél goed ging (in plaats van datgene wat niet goed ging)
•  we luisterden (!) opnieuw…
Zo werd duidelijk wie er allemaal betrokken was bij het probleem, tegen welke verbeterpunten ze aanliepen en wie daarin zélf een bijdrage kon leveren.
Deze combinatie bleek een schot in de roos! Nadat de eerste resultaten waren bereikt  (‘low hanging fruit’) kreeg men meer vertrouwen en keek men anders aan naar veranderingen.

Conclusie – Evalueren en reflecteren

U snapt nu wat het hebben van richting en het belang van evalueren is, maar dat zijn
fundamentele inzichten. Een belangrijke stap in het creëren van draagvlak is: het zélf leren om zorgvuldig besluiten te nemen pas nádat is vastgesteld wie alle betrokkenen zijn. Dat voorkomt dat men zich buiten gesloten voelt. Bovendien, komen de beste oplossingen vaak uit het team zelf en leidt dat makkelijker naar bereidheid en betrokkenheid.

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten? Vraag het gerust. Ik help u graag. Bellen kan iedere werkdag tot 20.00 uur of vul het contactformulier in.

Liana van de Vendel • Katalysator voor het Notariaat | complex MKB

Gespecialiseerd als leiderschap- en managementcoach, teamcoach, groepsexpert, organisatiedeskundige en verandermanager.

 

Buro Next Impuls (NL) • Leiderschap-/management coaching &
exclusieve Werving & Selectie

Klerk Support (NL) • Interim/freelance Notariële Ondersteuning
(kandidaat-notarissen & klerken)

Domaine l’Arpent (FR) • Gîte • Art • Retraite. Rustgevend en panoramisch genieten aan de voet van de Franse Pyreneeën

 Evalueren en reflecteren

Lees binnenkort ook het vervolg op dit blog: ‘Over weerstanden bij verandering en hoe je daar als leidinggevende mee om gaat’.