Teamcoaching & Verandermanagement

Herkent u deze uitspraken?

 • “Niet iedereen op ons kantoor weet ‘wát er wannéer en hóe moet gebeuren.”
 • “Als (kandidaat-)notaris zit ik er bovenop, want anders ontstaan er fouten.”
 • “Duidelijke afspraken en een effectievere structuur dragen zeker bij aan een beter resultaat.”
 • “De verwachtingen en verantwoordelijkheden binnen het team lopen ver uiteen.”
 • “De onderlinge, onuitgesproken irritaties beïnvloeden de sfeer negatief.”
 • “Het ontbreekt ons aan richting en daardoor nemen we te vaak een afwachtende positie in.”
 • “Ik weet niet of ons kantoor over, pakweg, 10 jaar nog bestaat.”

Het actuele online teamaanbod van Buro Next Impuls

Teamworkshops – Trio van drie (teamvaardigheden)
Online (NL)
Duur: 3x 3 uur
Teamworkshop – drie smaken van drie uur
Speciaal bestemd voor teams die:
• hun team effectiviteit willen vergroten én
• betere team vaardigheden willen opdoen
Alle informatie leest u HIER.
Kantoorverbetering: PPP (verkorte aanpak)
PPP: Persoon • Proces • Product
Online (NL)
Duur: in overleg
Verkorte aanpak voor de verbetering van de effectiviteit van het gehele kantoor.
Alle informatie leest u HIER.
Strategiesessies
Online (NL) + op locatie in Frankrijk (FR)
Duur: zo lang als noodzakelijk en zo kort als nodig.
Strategiesessies
1) uitstippelen van een heldere koers
2) concrete afspraken en communicatie
3) het realiseren van uitdagende (jaar)doelen
Alle informatie leest u HIER.
Advies op maat
Online (NL) + op locatie in Frankrijk (FR)
Duur: zo lang als noodzakelijk en zo kort als nodig.
Advies op maat
Bruikbaar advies op directie- en managementniveau.
Alle informatie leest u HIER.
Teamretreat
Online (NL) + op locatie in Frankrijk (FR)
Duur: 3 of 5 daagse
Maatschapsessies of kleine teams
Meerdaagse trajecten aan de voet van de Pyreneeën.
Alle informatie leest u HIER.

NB: Alle coaching, training en bijscholing door Buro Next Impuls is door het KNB geaccrediteerd voor de verplichte PE-bijscholingspunten!
Zowel individueel als in teamverband. Informeer naar de mogelijkheden.

Doelgericht en on-the-job

verandermanagement verbetermanagement teamcoaching notarissen advocaten maatschappen dga notariaat advocatuur liana van de vendel freelance notarisklerk

Buro Next Impuls beschikt over functionele plannen van aanpak met praktische werkwijzen als het gaat om praktische teamcoaching & verandermanagement binnen de complexe MKB-omgeving, met als specialisme de juridische dienstverlening: het Notariaat. Geen ellenlange rapporten of analyses, maar doelgericht én samen on-the-job aan de slag.
Een nieuw stadium biedt nieuwe kansen. Wie wil daar nu geen deel van uitmaken?

Complete aanpak

Bij u op de werkvloer wordt de combinatie gemaakt van de volgende bouwstenen:

vernieuwende STRATEGIEMAKEN©   
nieuw ondernemingsplan
optimale bedrijfsvoering
relatiebeheer
ZELF-STURING bevorderen©         
juiste mensen – juiste plek
beter samenwerken
duidelijker communiceren
VERSPILLING 
terugdringen©
inefficiënte tijdsbesteding
onnodige werkzaamheden
oude routines en structuren

Wanneer kiest u hiervoor?

 • u ervaart meerdere (grotere) vraagstukken en knelpunten in het team
 • u merkt dat elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden sterk uiteenlopen
 • het zijn altijd dezelfden die, na werktijd, nog even het werk afmaken
 • het team is, al dan niet uitgesproken, bang om fouten te maken
 • oude en ingeslopen patronen moeten doorbroken worden
 • de teamprestaties blijven al langere tijd steken
 • u hoort vaak ‘zo doen we dit altijd’
 • sommige teamleden nemen een afwachtende en passieve houding in
 • er hangt soms een bepaalde sfeer van strijd, (on)macht en/of manipulatie
 • elkaar aanspreken blijft merendeels achterwege, waardoor irritaties oplopen

Eerste stap

Het onderliggende kernprobleem, oude routines en vaste patronen zichtbaar maken, is de eerste stap naar efficiëntie en sfeerverbetering op kantoor, zodat men weer met plezier naar het werk gaat. Wanneer mensen hun werk weer inspirerend en uitdagend vinden, neemt de effectiviteit en de positiviteit al snel met sprongen toe.

Goede ervaringen op doen met versnelde werkprocessen, sfeerverbetering, individuele ontwikkeling, meetbare prestatieresultaten versterken het WIJ-gevoel. Hetgeen resulteert in meer winst behalen in effectiviteit en draagkracht, door een duidelijke strategie en daardoor een beter resultaat.

Wat levert het op?

 • opgeklaarde lucht → het onuitgesprokene is uitgesproken
 • concrete afspraken → waar iedereen zich aan houdt
 • meer werkplezier → juiste mensen op de juiste tijd op de juiste plek
 • strakkere basisstructuur → werkprocessen gestroomlijnd
 • verhoging van de teamprestaties → juiste rol- en taakverdeling
 • optimale herkenbaarheid → elkaars gedragspatronen kennen en aanvullen
 • duidelijkheid → in elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden
 • scherpe focus → op individuele en gezamenlijke taken
 • draagvlak → gezamenlijkheid in team- en organisatiedoelen
 • mij → een echte ervaringsdeskundige als het gaat om praktisch samenwerken in groepen, scheve verwachtingen, onbewuste manipulatie, waarneembare (on)macht en de nodige inspiratie en motivatie voor meer samenhang en plezier


“Afgelopen maanden heeft Liana ons fantastisch geholpen met het verbeteren van onze organisatie. We doen meer in minder tijd. Door haar voortvarende werkwijze hebben we afscheid kunnen nemen van oude, vertrouwde maar niet efficiënte gewoontes.” Mr Fokko Vellenga VVL Notarissen | Amersfoort


Voor wie?

 • Voor die notariskantoren/-maatschappen die een oplossing zoeken om meer grip te krijgen op hun kantoor en een stevige basis neer willen zetten om van daaruit de volgende stap te gaan maken.
 • Voor alle overige dienstverlenende sectoren binnen de complexe MKB-omgeving (teams 5-25fte) die aan het begin staan van het inslaan van een nieuwe richting, aankomende grote veranderingen, overnametrajecten, opvolging en nieuwe samenwerkingverbanden (of bij het onverhoopt verbreken hiervan).

De oplossing

Het geheim is dat ‘mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden!’ Met deze en voorgaande criteria in gedachten gaat Buro Next Impuls gestructureerd te werk en pakt eerst die zaken aan die het snelste resultaat opleveren. Niet vanuit afbrekende kritiek, maar vanuit positieve feedback.
De speciaal voor het notariaat ontwikkelde quick-scan ImpulZZ-monitor© bepaalt daarbij het vertrekpunt door eenvoudig in kaart te brengen waar zich ‘het zand in de tandwielen’  bevindt en waar ‘de olie’. 

“Resultaten behalen met cliënten vind ik erg belangrijk en ik doe wat daar voor nodig is.” 
Liana van de Vendel (team)coach/trainer, organisatiedeskundige, groepsexpert

 Ja, laten we aan de slag gaan

In één gesprek weet u al wat Buro Next Impuls voor u en uw team kan betekenen. Laten we dit samen eens bespreken.

Enkele kernwoorden van notariskantoren op basis van hun ervaringen:
beweging, pragmatisch, enthousiasme, inspirerend, zichtbaar, duidelijk, zelfsturing, samenwerking.