Teamcoaching & Verandermanagement

Teamcoaching & Verandermanagement speciaal voor het Notariaat  &  On-the-job©

teamcoaching verandermanagement hoe stuur ik mijn team aan ruzie in het team leiderschapcoaching leiderschap managementcoaching managementtraining eigen identiteit authentiek leiderschap coachend leiderschap teams coachen hoe coach ik mijn team leiding geven managenHerkent u deze uitspraken?

 • ‘Niet iedereen op ons kantoor weet ‘wát er wannéer en hóe moet gebeuren.’
 • ‘Als (kandidaat-)notaris zit ik er bovenop, want anders ontstaan er fouten.’
 • ‘Duidelijke afspraken en een effectievere structuur dragen zeker bij aan een beter resultaat.’
 • ‘De verwachtingen en verantwoordelijkheden binnen het team lopen ver uiteen.’
 • ‘De onderlinge, onuitgesproken irritaties beïnvloeden de sfeer negatief’
 • ‘Het ontbreekt ons aan richting en daardoor nemen we te vaak een afwachtende positie in.’
 • ‘Ik weet niet of ons kantoor over, pakweg, 10 jaar nog bestaat.’

Doelgericht en on-the-job

verandermanagement verbetermanagement teamcoaching notarissen advocaten maatschappen dga notariaat advocatuur liana van de vendel freelance notarisklerkNu de crisis achter ons ligt, is het juiste moment aangebroken voor een nieuw elan en een duidelijke richting. Buro Next Impuls beschikt over een functioneel plan van aanpak met een praktische werkwijze als het gaat om praktische teamcoaching & verandermanagement binnen de complexe MKB-omgeving, met als specialisme de juridische dienstverlening: Notariaat, Advocatuur, Vastgoed. Geen ellenlange rapporten of analyses, maar doelgericht én samen on-the-job aan de slag.
Een nieuw stadium biedt nieuwe kansen. Wie wil daar nu geen deel van uitmaken?

Complete aanpak

Bij u op de werkvloer wordt de combinatie gemaakt van de volgende bouwstenen:

vernieuwende STRATEGIEMAKEN©   
nieuw ondernemingsplan
optimale bedrijfsvoering
relatiebeheer
ZELF-STURING bevorderen©         
juiste mensen – juiste plek
beter samenwerken
duidelijker communiceren
VERSPILLING 
terugdringen©
inefficiënte tijdsbesteding
onnodige werkzaamheden
oude routines en structuren

Wanneer kiest u hiervoor?

 • u ervaart meerdere (grotere) vraagstukken en knelpunten in het team
 • u merkt dat elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden sterk uiteenlopen
 • het zijn altijd dezelfden die, na werktijd, nog even het werk afmaken
 • het team is, al dan niet uitgesproken, bang om fouten te maken
 • oude en ingeslopen patronen moeten doorbroken worden
 • de teamprestaties blijven al langere tijd steken
 • u hoort vaak ‘zo doen we dit altijd’
 • sommige teamleden nemen een afwachtende en passieve houding in
 • er hangt soms een bepaalde sfeer van strijd, (on)macht en/of manipulatie
 • elkaar aanspreken blijft merendeels achterwege, waardoor irritaties oplopen
 • men voelt de noodzaak tot verandering

Eerste stap

Het onderliggende kernprobleem, oude routines en vaste patronen zichtbaar maken, is de eerste stap naar efficiëntie en sfeerverbetering op kantoor, zodat men weer met plezier naar het werk gaat. Wanneer mensen hun werk weer inspirerend en uitdagend vinden, neemt de effectiviteit en de positiviteit al snel met sprongen toe.

Goede ervaringen op doen met versnelde werkprocessen, sfeerverbetering, individuele ontwikkeling, meetbare prestatieresultaten versterken het WIJ-gevoel. Hetgeen resulteert in meer winst behalen in effectiviteit en draagkracht, door een duidelijke strategie en daardoor een beter resultaat.

Wat levert het op?

 • opgeklaarde lucht → het onuitgesprokene is uitgesproken
 • concrete afspraken → waar iedereen zich aan houdt
 • meer werkplezier → juiste mensen op de juiste tijd op de juiste plek
 • strakkere basisstructuur → werkprocessen gestroomlijnd
 • verhoging van de teamprestaties → juiste rol- en taakverdeling
 • optimale herkenbaarheid → elkaars gedragspatronen kennen en aanvullen
 • duidelijkheid → in elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden
 • scherpe focus → op individuele en gezamenlijke taken
 • draagvlak → gezamenlijkheid in team- en organisatiedoelen
 • mij → een echte ervaringsdeskundige als het gaat om praktisch samenwerken in groepen, scheve verwachtingen, onbewuste manipulatie, waarneembare (on)macht en de nodige inspiratie en motivatie voor meer samenhang en plezier

“Afgelopen maanden heeft Liana ons fantastisch geholpen met het verbeteren van onze organisatie. We doen meer in minder tijd. Door haar voortvarende werkwijze hebben we afscheid kunnen nemen van oude, vertrouwde maar niet efficiënte gewoontes.” Mr Fokko Vellenga VVL Notarissen | Amersfoort


 • Voor die notariskantoren/-maatschappen die een oplossing zoeken om meer grip te krijgen op hun kantoor en een stevige basis neer willen zetten om van daaruit de volgende stap te gaan maken.
 • Voor alle overige dienstverlenende sectoren binnen de complexe MKB-omgeving (teams 5-25fte) die aan het begin staan van het inslaan van een nieuwe richting, aankomende grote veranderingen, overnametrajecten, opvolging en nieuwe samenwerkingverbanden (of bij het onverhoopt verbreken hiervan).
“Resultaten behalen met cliënten vind ik erg belangrijk en ik doe wat daar voor nodig is. Behaalde resultaten in teams van meer dan €30.000-€40.000 extra pér FTE (!) en binnen één jaar tijd, zijn mij niet ongewoon.” 
Liana van de Vendel
(team)Coach, organisatiedeskundige, groepsexpert
De oplossing

Het geheim is dat ‘mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden!’ Met deze en voorgaande criteria in gedachten gaat Buro Next Impuls gestructureerd te werk en pakt eerst die zaken aan die het snelste resultaat opleveren. Niet vanuit afbrekende kritiek, maar vanuit positieve feedback.
De speciaal voor het notariaat ontwikkelde quick-scan ImpulZZ-monitor© bepaalt daarbij het vertrekpunt door eenvoudig in kaart te brengen waar zich ‘het zand in de tandwielen’  bevindt en waar ‘de olie’. 

 wat is een goede coach verandermanagement verbetermanagement teamcoaching notarissen advocaten maatschappen dga notariaat advocatuurJa, laten we aan de slag gaan

In één gesprek weet u al wat Buro Next Impuls voor u en uw team kan betekenen. Laten we dit samen eens bespreken. Een eerste oriënterend gesprek kan zowel bij u, als in de praktijk in Wageningen, plaatsvinden. Ook buiten kantoortijden (9.00-20.00 uur) en in het weekend.

 
Enkele kernwoorden van notariskantoren op basis van hun ervaringen:
beweging, pragmatisch, enthousiasme, inspirerend, zichtbaar, duidelijk, zelfsturing, samenwerking.