Organic ScoreCard – Energyscan

organic_beeld organic score card osc scorecard testen persoonlijkheid gedrag bewustzijn marc grond kerk-avezaath transmind assessment persoonlijke ontwikkeling loopbaancoach outplacement

 assessment persoonlijke ontwikkeling

Veranderingsproces assessment persoonlijke ontwikkeling

De Organic ScoreCard© (OSC) is ontstaan vanuit de gedachte dat het in elke (bedrijfs)situatie of bij elk (organisatie)vraagstuk het altijd op de eerste plaats over mensen moet gaan.

Een onderneming kan namelijk alleen veranderen en grenzen verleggen als de mensen die er werken dat ook doen. Een eerste stap om daadwerkelijk te veranderen, is precies te weten waar zowel de mogelijkheden als de grenzen liggen met betrekking tot creativiteit, karakter, (groei)capaciteit en eigen vaardigheden. Kortom weten welke bijdrage werknemers kunnen en willen leveren binnen veranderingsprocessen.

 

Samenwerking en relaties  assessment persoonlijke ontwikkeling

Ook in samenwerking en relaties biedt de OSC verhelderende en oplossende inzichten. Vele individuen en tientallen teams in honderden organisaties hebben de effectiviteit van de OSC inmiddels ondervonden.
Naast de OSC worden er diverse specifieke methodieken en praktische tools toegepast, die haar effectiviteit verder versterken, zowel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling als team- en organisatie ontwikkeling.

 

Uitvoeriger dan persoonlijkheids- of gedragsprofiel

De OSC brengt mensen in kaart op een diepgaande en unieke manier die verder nog niet vertoond wordt. De enige methodiek die veel verder gaat dan een persoonlijkheids- of gedragsprofiel, door het bewustzijn eveneens in kaart te brengen. Juist daardoor biedt het de nodigde diepgang om daadwerkelijk te weten wie wat kan en hoe daar te komen.

 

Bewustzijn assessment persoonlijke ontwikkeling

Ons bewustzijn ligt aan de basis van ons gedrag. Wij zijn ons slechts voor ca. 10% bewust; met andere woorden voor ca. 90% zijn we ons niet bewust waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen en hebben we geen inzicht in hoe we onze patronen kunnen herkennen, doorbreken en veranderen.

De OSC is een voortreffelijk instrument, waarmee (bewust en onbewust) bewustzijn in kaart gebracht kan worden. U leert de kwaliteiten en valkuilen te zien, als ook uw uitdagingen en uw schaduwkanten, welke (arbeids)mogelijkheden passen en welke niet; waar risico’s op uitval groot zijn, maar ook waar men zich als een vis in het water voelt. Een score is nimmer goed of slecht, de context bepaalt of iemand zijn potenties effectief inzet.

 

Wanneer in te zetten?

De OSC is gericht op bewustwording en gedragsverandering op individueel-, team- en organisatieniveau:

 • Individuele coaching
  Voor het creëren van een opening naar individuele groei en ontwikkeling. Om meer inzicht te krijgen in talenten, creativiteit en intermenselijke vaardigheden. Meer zekerheid om juiste keuzes te maken. Wat is de huidige functie en wat zijn logische
  vervolgstappen in carrière of privé.
 • Team ontwikkeling
  Om de output van een team te analyseren. Bij teamvorming, samenstelling of verandering. Als er meer zicht moet komen op de latente individuele kwaliteiten binnen een team of waar teamleden aan moeten voldoen als een nieuwe visie en strategie moet worden geïmplementeerd.
 • Organisatie verdieping
  Als de organisatie inzicht wil hebben in de collectieve kenmerken van haar cultuur. Als zij wil weten hoe de verschillende managementlagen ten opzichte van elkaar functioneren. Wat de reden als de “top” de “werkvloer” steeds moeilijker bereikt. Als de organisatie wil weten hoe zij een generatiekloof het beste kunnen overbruggen.

assessment persoonlijke ontwikkeling

Deze ontwikkelingsmethodiek is dé opening naar groei en ontwikkeling en de beste weg naar een win-win situatie voor mens en organisatie.