PRIVACY VERKLARING​

Buro Next Impuls neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Buro Next Impuls.
Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!


Buro Next Impuls
www.NextImpuls.nl
22 mei 2018


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
NextImpuls.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

OVER ONS

NextImpuls.nl wordt beheerd door Liana van de Vendel-van Eldik.
Mijn gegevens zijn:
NextImpuls.nl
22 Chemin de la Carrerasse
31350 Saint-Loup-en-Comminges
Frankrijk

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wanneer u bent ingeschreven voor een nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd, u zich heeft aangemeld voor een gratis quick-scan, een contactformulier heeft ingevuld, een aankoop heeft verricht c.q. een opdracht heeft verstrekt of andere aanvragen doet voor één van de producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • bedrijfsnaam
  • straat en huisnummer
  • postcode en woonplaats

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Uw  voor- en achternaam en e-mailadres wordt gebruikt door NextImpuls.nl voor het verzenden van ‘gratis tips uit de praktijk’, vacaturenieuws voor ‘Werving & Selectie voor het Notariaat’ en/of commerciële nieuwsbrieven. Ons mailprogramma houdt voor ons statistieken bij. Daarvoor kunnen cookies gebruikt worden.
Uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag of contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Daarna verwijderen wij deze gegevens tenzij u klant wordt.


UW GEGEVENS OP NEXTIMPULS.NL

Wanneer u zich heeft aangemeld als beschikbare of stille kandidaat voor werving en selectie dan slaan wij uw gegevens op in daarvoor door mij gebruikte programma’s. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om.
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u een quick-scan heeft ingevuld, een contactformulier heeft ingevuld, een opdracht heeft verstrekt of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Buro Next Impuls gebruikt programma’s en sluit daarmee de juiste overeenkomsten af. Daarnaast kunnen experts worden ingehuurd voor het verwerken van gegevens voor Buro Next Impuls. Met deze mensen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af, zodat uw gegevens zorgvuldig behandeld worden.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.


GOOGLE ANALYTICS

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.


UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Dingen die u altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen.
Heeft u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.


SOCIAL MEDIA

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vindt u de verschillende privacy verklaringen:


LINKS

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten NextImpuls.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


RECHTEN

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@nextimpuls.nl


WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Copyright © 2018 · Buro Next Impuls.